top of page

Od 20.06 już nie ma dyspensy od uczestnictwa w niedzielnych Mszach św. Obowiązkiem naszym jest uczestnictwo w niej pod grzechem ciężkim.

Osoby chore zapraszamy do transmisji on-line.


Aby włączyć transmisję

proszę kliknąć obrazek

po prawej.

bottom of page