top of page

Do kancelarii parafialnej najlepiej zgłaszać się po popołudniowych Mszach Świętych lub ustalać termin telefonicznie.

chrzest

Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga... Nazywamy go darem, łaską, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze. Darem - ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą; łaską - ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili; chrztem - ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie; namaszczeniem - ponieważ jest święty i królewski (a królów się namaszcza); oświeceniem - ponieważ jest jaśniejącym światłem; szatą - ponieważ zakrywa nasz wstyd; obmyciem - ponieważ oczyszcza; pieczęcią - ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga (św. Grzegorz z Nazjanzu, Orationes).

Chrzest w naszej parafii przeważnie odbywa się w niedzielę podczas Mszy Świętej 

o godz. 11.00

(Możliwy jest także chrzest w inne dni tygodnia po uzgodnieniu w kancelarii)

 

Wymagane dokumenty:

  1. akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego,

  2. dane o rodzicach i rodzicach chrzestnych (w tym data i miejsce ślubu kościelnego rodziców)

  3. zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary,

  4. w przypadku zamieszkania dziecka wraz z rodzicami poza naszą parafią – zgoda proboszcza miejsca zamieszkania na chrzest poza parafią.

 

Rodzice i chrzestni powinni przystąpić do spowiedzi św. i przyjąć Komunię św. w intencji dziecka, dlatego otrzymują przy wpisywaniu dziecka do Księgi Chrztów kartki do spowiedzi, które wręczają kapłanowi przed spowiedzią.

bottom of page