top of page

Do kancelarii parafialnej najlepiej zgłaszać się po popołudniowych Mszach Świętych lub ustalać termin telefonicznie.

pogrzeb

Kościół, który jak matka nosił sakramentalnie w swoim łonie chrześcijanina podczas jego ziemskiej pielgrzymki, towarzyszy mu na końcu jego drogi, by oddać go "w ręce Ojca". Ofiaruje on Ojcu,
w Chrystusie, dziecko Jego łaski i w nadziei składa w ziemi zasiew ciała, które zmartwychwstanie w chwale
(KKK, 1683).

Zgłaszając pogrzeb należy:

  1. Zgłosić się do kancelarii parafialnej, aby ustalić datę i godzinę pogrzebu.

  2. przynieść do wglądu oryginalny akt zgonu z USC w celu wpisania do ksiąg.

Jest możliwość korzystania z chłodni w kaplicy cmentarnej, w tym celu kontaktować się z grabarzem (Władysław Pancerz tel.: 505 979 989).

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac na cmentarzu proszę skontaktować się
z proboszczem.

bottom of page