top of page

Do kancelarii parafialnej najlepiej zgłaszać się po popołudniowych Mszach Świętych lub ustalać termin telefonicznie.

Bierzmowanie

Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w Synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny. (KKK, 1316)

Przygotowanie do bierzmowania odbywa się poprzez:

- katechezy w szkole, mające na celu przygotowanie do egzaminu z wiedzy

   religijnej,

- spotkania w parafii: 

        klasa 7 spotkania w trzeci piątek miesiąca po mszy o 18.00

        klasa 8 spotkania w drugi piątek miesiąca po mszy o 18.00

bottom of page