top of page

Do kancelarii parafialnej najlepiej zgłaszać się po popołudniowych Mszach Świętych lub ustalać termin telefonicznie.

Sakrament Pokuty 

"Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą" (Sobór Watykański II , konst. Lumen gentium,1l)

Raz w miesiącu spowiadają księża z okolicznych parafii - termin ogłaszamy.
Z sakramentu pokuty można skorzystać także pół godziny przed każdą Mszą Św.

bottom of page