top of page

Do kancelarii parafialnej najlepiej zgłaszać się po popołudniowych Mszach Świętych lub ustalać termin telefonicznie.

Sakramenty dla chorych 

"Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone" (Jk 5, 14 - 15)

Osoby chore lub starsze, które nie mogą wychodzić z domu, mogą przystąpić do spowiedzi i przyjąć Komunię Św. w swoim domu. Należy taką osobę zgłosić do księdza i ustalić dogodny termin.

Sakramentu namaszczenia chorych udziela się osobom chorym, udającym się na operację, będącym w podeszłym wieku, a także w ostatniej godzinie życia. Tak jak pozostałe sakramenty tak i sakrament namaszczenia przeznaczony jest wyłącznie dla żyjących.

 

Na czas udzielania sakramentu chorych: spowiedzi, Komunii św. i namaszczenia olejami św. w mieszkaniu chorego koniecznie należy przygotować:

  • stół lub ławę, nakryć białym obrusem;

  • postawić na nim krzyż, jedną lub dwie świeczki;

  • naczynie z wodą święconą i kropidło;

  • szklankę letniej, przegotowanej wody jeśli chory ma problemy z przełykaniem;

  • watę i spodek.

 

W czasie spowiedzi chorego opuszczamy pokój, w którym się znajduje wraz z kapłanem, natomiast w czasie udzielania kolejnych sakramentów (namaszczenie, komunia) uczestniczymy pobożnie w tych obrzędach towarzysząc choremu swoją modlitwą.

W naszej parafii posługuje trzech szafarzy Najświętszego Sakramentu. Aby zgłosić chorego do coniedzielnej Komunii Św. należy ustalić odwiedziny z szafarzem, najlepiej przed niedzielną mszą św. o godz. 7.00 gdyż zaraz po niej wyjeżdżają
z Panem Jezusem do chorych.

bottom of page