top of page

Minutka na Słowo - 26 maja 2024

Mt 28, 16-20 Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

Usłyszymy w Ewangelii nakaz misyjny, w swoim oryginalnym tekście brzmi: Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody udzielajcie chrztu i uczcie zachowywać wszystko co wam przekazałem. Misją chrześcijaństwa jest czynić ludzi uczniami. Ale to jest też misja dla mnie, abym stawał się uczniem. Ta postawa jest o wiele ważniejsza od tego, co wiemy, czy od wiedzy. Boga nie da się zrozumieć ludzkim umysłem, można go poznawać i to poznawanie rodzi nas do relacji wiary, ale nie jest to poznawanie tylko przez rozum. To co zrozumieliśmy, nie jest Bogiem.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page