top of page

Minutka na Słowo - 14 kwietnia 2024

Łk 24, 35-48 Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!» Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich. Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego».

Na lęk i trwogę Apostołów - Jezus ukazuje swoje dłonie i stopy i pozwala cierpliwie przekonać się o rzeczywistości swego ciała. Dotknijcie mnie - a potem wziął i jadł wobec nich. Kontakt z Jezusem wymógł przemianę patrzenia, aby już nie patrzeć oczyma ciała, lecz wiary. Gest łamania chleba czyni go prawdziwie obecnym. To, co w Wielki Czwartek było obietnicą, staje się rzeczywistością w Niedzielę Zmartwychwstania. Ale oprócz gestu łamania chleba, Jezus tchnął Ducha, aby uczniowie rozumieli Pisma, by stawali się jego świadkami. Odtąd dwa stoły będą gromadzić uczniów Jezusa w jedną wspólnotę - stół słowa będzie przypominał najważniejsze zbawcze wydarzenia i otwierał serca słuchających na Pokarm życia brany z drugiego stołu - stołu Eucharystii.Comments


bottom of page