top of page

Minutka na Słowo - 1 kwietnia 2024

Ewangelia (J 20, 1-9) Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono». Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

2000 lat temu, wydawało się że jeden ciężki kamień, zamknie historię Jezusa raz na zawsze i wszystko wróci do normalności. Ale tak się nie stało... Wydarzyło się coś, co zmieniło cały bieg wydarzeń - nie tylko życia Apostołów - ale bieg wydarzeń całego świata. Nie zostało nic oprócz zmartwychwstałego Boga - to znaczy zostało wszystko - jeśli tylko uwierzysz... Błogosławionego spotkania...Comments


bottom of page