top of page

Minutka na Słowo 18 lutego2024

Mk 1, 12-15 Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»

Dla niektórych pustynia będzie miejscem niezwykłej fascynacji i przygody, dla innych miejscem odosobnienia i ciszy. Można też popatrzeć na nią jak na miejsce pełne różnych niebezpieczeństw. Dla Jezusa miejsce pustynne było przestrzenią walki i duchowych zmagań. I to jest jasna wskazówka dla naszego ducha - bez pustyni walki nie ma oazy wewnętrznego życia.コメント


bottom of page