top of page

Minutka na Słowo - 28 stycznia 2024

Mk 1, 21-28
W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga». Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego! » Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

Kiedy żył i nauczał Jezus, mimo iż nie było internetu czy radia, tak jak słyszeliśmy w Ewangelii wieść o nim rozchodziła się wszędzie. Kiedy w 1866 roku odkryto ruiny miasta Kafarnaum nie przytaczano cudów Jezusa które w nim działał, ale dzięki zapisanym słowom które wypowiedział na kartach Pisma Świętego, to miasto znów odżyło. Słysząc to wszystko nie zatwardzajmy serc - bo jeśli prawdą jest że stajemy się tym kogo słuchamy, to dajmy się prowadzić słowu Boga które jest wieczne.
Comments


bottom of page