top of page

Minutka na Słowo - 21 stycznia 2024

Mk 1, 14-20 Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!» Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.

Wybór to odwaga bycia wolnym. Dzisiejszy człowiek boi się dokonywać wyborów bo łączą się one z odpowiedzialnością, a świat wcale nas do niej nie wychowuje. Miłość Boga zawsze jest wymagająca. On chce od nas więcej niż wszystko inne, a jednocześnie nie chce niczego, co byłoby niemożliwe i ponad nasze siły. Apostołowie odpowiedzieli na proste wezwanie - Pójdź za mną - przeszli drogę która nie była dla nich łatwa, ale doprowadziła ich do celu. My także jesteśmy zaproszeni na drogę - obyśmy dobrze ją przeszli.Comments


bottom of page