top of page

Minutka na Słowo - 24 grudnia 2023

Łk 1, 26-38
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, Anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami ». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. a oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego». Wtedy odszedł od Niej Anioł.

Betlejemska noc rozpoczęła piękną przygodę poszukiwania człowieka przez Boga i Boga przez człowieka. Słowo zamieszkało między nami i chce abyśmy Je przyjęli. Jeśli człowiek jest przywiązany do ziemi ciężarem rzeczy, pogonią za pustym stylem - to nie będzie zdolny do pielgrzymowania. Słowo które stało się Ciałem takich ludzi ani nie poruszy, ani nie nawróci. Wiara jest drogą poszukiwań - tutaj nie ma nic gotowego, są tylko pewne wskazówki które mogą zaprowadzić mnie na spotkanie z Tym który kolejny raz przychodzi by ciągle mnie szukać. Niech czas który przed nami, będzie czasem poszukiwań i błogosławionego odnalezienia. Z serca na te święta...Comments


bottom of page