top of page

Do kancelarii parafialnej najlepiej zgłaszać się po popołudniowych Mszach Świętych lub ustalać termin telefonicznie.

Małżeństwo

Święty Paweł mówi: "Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół... Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła" (Ef 5, 25. 32).

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstało z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa. Z natury jest ono nastawione na dobro współmałżonków, a także na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Małżeństwo ochrzczonych zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu 
(Por. Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 48: KPK, kan. 1055).

Pierwsze spotkanie dla narzeczonych w kancelarii parafialnej powinno odbyć się nie później niż 3 miesiące przed ślubem.
Narzeczeni którzy rezerwują sobie lokal równocześnie powinni ustalić godzinę ślubu z proboszczem, jest to potrzebne aby nie było kolizji z innymi parami.

 

Na pierwszą rozmowę przedmałżeńską należy zabrać ze sobą:

  1. Dowód tożsamości.

  2. Ostatnie świadectwa szkolne ostatnich klas szkoły podstawowej, gimnazjum i średniej z wpisem oceny z religii.

  3. Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego.

  4. Świadectwo chrztu wydane nie wcześniej niż przed trzema miesiącami
    (w przypadku, gdy ktoś był chrzczony poza naszą parafią).

  5. Zgodę proboszcza parafii jednego z narzeczonych na zawarcie ślubu poza własną parafią (jeśli żadne z narzeczonych nie mieszka na terenie naszej parafii)

  6. Zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (w przypadku ślubu konkordatowego; ważne 6 miesięcy)

bottom of page