top of page

Do kancelarii parafialnej najlepiej zgłaszać się po popołudniowych Mszach Świętych lub ustalać termin telefonicznie.

I komunia Święta

Jezus mówi: "Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki... Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne... trwa we Mnie, a ja w nim". (J 6, 51. 54. 56)

Do I Komunii Świętej w naszej parafii dzieci przystępują w drugą niedzielę maja.

Wymagane dokumenty:

  1. metryka chrztu dziecka,

  2. zaświadczenie o ukończeniu przygotowania do przyjęcia I Komunii Świętej (jeżeli dziecko przygotowywało się do przyjęcia I Komunii Świętej poza naszą parafią potrzebna jest zgoda proboszcza miejsca zamieszkania)

W Przygotowanie do I Komunii Świętej angażują się rodzice. Na pierwszym spotkaniu otrzymują wymagania edukacyjne. 

Rodzice proszeni są o przygotowanie modlitewne . Z dzieckiem modlą się w domu i uczestniczą we Mszy Św.

bottom of page