top of page

XXII Niedziela Zwykła - 3 września 2023

1. Dziś Msze św.: 7.00, 9.30, 11.00. Od godz. 15.00 do 16.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu, a potem Msza Święta.

2. Dzisiaj zmiana tajemnic Różańcowych. Składka na cele diecezjalne.

3. W przyszłą niedzielę w naszej Parafii Uroczystość Odpustowa ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego. Porządek Mszy świętych ulegnie zmianie. Msze Święte będą o godz. 7.00, 9.00, 11.00 suma odpustowa. Zapraszamy Panów Strażaków, Panie do feretronów, dzieci do sypania kwiatów, dzieci w strojach pierwszokomunijnych. Po południu Msza Święta o godz. 16.00.

4. W poniedziałek o godz. 8.00 Mszą Świętą rozpoczniemy Nowy Rok Szkolny „i Katechetyczny. Zapraszamy dzieci, młodzież, nauczycieli, wychowawców i rodziców do naszej świątyni na spotkanie z Panem Jezusem, by nam błogosławił w zdobywaniu wiedzy.

5. Od czasu nawiedzenia naszej diecezji przez Matkę Bożą w kopii Jasnogórskiego Wizerunku trwa w naszej diecezji nieustanna adoracja Najświętszego Sakramentu. Przez cały rok poszczególne parafie przez jeden dzień adorują Najświętszy Sakrament. W naszej parafii jest to dzień 6 września - czyli najbliższa środa. Msza Święta o godz. 7.00 rozpocznie adorację całodzienną Najświętszego Sakramentu i zakończy Msza Święta o godz. 17.00. Program adoracji zamieszczony na tablicy ogłoszeń.

6. W Pierwszy Czwartek miesiąca modlimy się o powołania zakonne i kapłańskie.

7. W piątek uroczystość Narodzenia NMP – Głównej Patronki naszej diecezji. Msze Święte wraz z poświęceniem ziarna siewnego o godz. 6.20 i 18.00.

8. W sobotę o godz. 9.00 lektorów, ministrantów i Dziewczęcą Służbę Maryjną prosimy o pomoc w uporządkowaniu chodnika procesyjnego wokół kościoła przed odpustem.

9. O posprzątanie kościoła prosimy panie: Monikę Adameczek, Grażynę Kantor i Beatę Rembiasz.

10. Sołtys Sołectwa Przydonica-Glinik zawiadamia, że w dniu 16 września (sobota) o godz. 17.00 u Sołtysa odbędzie się Zebranie Wiejskie dla Sołectwa Przydonica-Glinik. Temat zebrania: Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego na 2024 rok oraz sprawy bieżące.


11. Dzisiaj o godz. 10.30 Zebranie Sołectwa Bartkowa-Posadowa w Szkole Podstawowej w Podolu-Górowej.ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

ŚRODA 6 WRZEŚNIA 2023 ROKU


Godz. 7.00 Msza święta i rozpoczęcie adoracji

Godz. 8.00 Adoruje Glinik i domy nad lasem.

Godz. 9.00 Podole

Godz. 10.00 Górowa – strona lewa od drogi

Godz. 11.00 Górowa – strona prawa od drogi

Godz. 12.00 Nowa Wieś, Bębny, Podlas

Godz. 13.00 Bartkowa

Godz. 14.00 Bartkowa-Posadowa, Bujne i domy nad cmentarzem

Godz. 15.00 Dzieci szkolne

Godz. 16.00 „Józefy”

Godz. 17.00 Msza św. i zakończenie adoracji


JEZUS CZEKA NA CIEBIE

PRZYJDŹ!!!

ความคิดเห็น


bottom of page