top of page

XV Niedziela Zwykła - 16 lipca 2023

1. Dziś Msze św.: 7.00, 9.30, 11.00 i 16.00.

2. Dzisiaj składka przeznaczona na Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie.

3. Msze święte w tygodniu rano.

4. We środę o godz. 18.00 Nowenna do MBNP, a po niej Msza Święta.

5. W piątek Msza św. o 18.00, a po niej Koronka do Bożego Miłosierdzia.

6. W przyszłą niedzielę po Mszach Świętych poświęcenie pojazdów. Z tej racji Miwa Polska zwraca się serdeczną z prośbą do wszystkich użytkowników pojazdów mechanicznych, aby w duchu wdzięczności Bogu za bezpieczne podróżowanie przekazali 1 grosz za 1 kilometr bezpiecznej jazdy na zakup środków transportu dla misjonarzy.

7. O posprzątanie kościoła prosimy panie: Lidię Waściszakowską, Krystynę Waściszakowską i Bernadettę Mrzygłód. Kościół przystroją Państwo Młodzi.

8. W dniu 21.07.2023 roku (piątek) od godziny 7.00-17.00 dla sołectwa Bujne, Przydonica na oczyszczalni w Bartkowej-Posadowej, odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych tj. zużyty sprzęt elektroniczny, przeterminowane leki, zużyte baterie, zużyte opony wyłącznie od samochodów osobowych w ilości do 8 sztuk od gospodarstwa domowego, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane w ilości nie przekraczającej 100 kg na gospodarstwo domowe. Teren oczyszczalni będzie monitorowany, proszę o przestrzeganie godziny i terminu wywozu. Wobec osób pozostawiających odpady poza wskazanym terenem będą wyciągnięte konsekwencje przewidziane przepisami prawa w tym kara grzywny. UWAGA: w trakcie zbiórki będzie weryfikowane czy przekazujący odpady wielkogabarytowe złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z tym, należy ze sobą mieć kod odpadu otrzymany z pokoju nr 10 Urzędu Gminy w Gródku nad Dunajcem. Podpisał Wójt Gminy

pan mgr inż. Józef Tobiasz

9. Sołtys Przydonicy pani Iwona Basta organizuje pielgrzymkę do Zabawy 20 lipca (czwartek): Polska wieś pielgrzymuje do błogosławionej Karoliny Program na plakacie w gablocie. Płatność w zależności od ilości osób.

bottom of page