top of page

TRÓJCY ŚWIĘTEJ - 26 maja 2024

1. Dzisiaj Msze Święte o 7.00, 9.30, 11.00 i 16.00 Msza Święta i Nabożeństwo Majowe.

2. Dzisiaj zakończenie czasu Komunii świętej wielkanocnej.

3. W środę 29 maja spowiedź przed Pierwszym Piątkiem, Bożym Ciałem i Oktawą Bożego Ciała o godz. 17.00. O godz. 18.30 spowiedź w Przydonicy.

4. W środę o godz. 17.30 Droga Krzyżowa szlakiem męczeństwa bł. Karoliny.

5. Przyszła niedziela adoracyjna. Msze Święte jak zwykle. Od godz. 15.00 do 16.00 adoracja.

6. We czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – Boże Ciało. Msze Święte o godz. 7.00, 9.30 – z procesją do czterech ołtarzy. Zapraszamy dzieci do sypania kwiatów, Dzieci Komunijne w białych strojach, Ministrantów. Lektorów, Dziewczęcą Służbę Maryjną, Panie do feretronów, Panów Strażaków. Mszy Świętej o 11.00 NIE BĘDZIE. Po południu Msza święta o godz. 16.00 z procesją.

7. Składka na tacę w Boże Ciało przeznaczona jest na hospicja jako pomoc tym, którzy

znajdują się już w ostatnim etapie życia, by ulżyć im w cierpieniu.

8. Zapraszamy Dzieci Komunijne, DSM, dzieci, które chcą sypać kwiaty na próbę we wtorek o godz. 17.30. Dziewczynki będą sypać kwiaty ze wspólnego kosza i dlatego zachęcamy oraz prosimy do przynoszenia kwiatów przez cała oktawę do zakrystii.

9. W Oktawie Bożego Ciała Msze Święte i procesje rano i po południu o godz. 18.00.

10. W piątek święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Zakończenie Nabożeństw Majowych. W sobotę rozpoczynamy Nabożeństwa Czerwcowe.

11. W pierwszą sobotę Msza święta o 7.00, a po niej Różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi i 15 minutowe rozważanie tajemnicy Różańca.

12. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Podola-Górowej z okazji Dnia Matki zaplanowała przy naszym kościele kiermasz kwiatów i słodkości, z których dochód przeznaczony zostanie na działalność naszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Zachęcamy do wsparcia naszej młodzieży.

13. O posprzątanie kościoła prosimy panie: Ewę Sadłoń, Karolinę Nędzę, Jadwigę Popielę. Kościół ubierają Państwo Młodzi.

14. Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w Koncercie Uwielbienia, który odbędzie się w uroczystość Bożego Ciała, przy klasztorze oo. Franciszkanów w Zakliczynie. Rozpoczęcie koncertu o godz. 18.30. Serdecznie Zapraszamy.


15.Osoby odpowiedzialne za katechizację i szkolne nauczanie religii w Polsce proszą Rodziców i wszystkich ludzi dobrej woli o aktywne włączenie się w obronę obecności lekcji religii w polskiej szkole. Wysyłajmy do Ministerstwa nasz sprzeciw w tej sprawie na adres: kancelaria@men.gov.pl.„Stanowczy sprzeciw wobec działań MEN”

Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych


Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych diecezji w Polsce obecni na konferencji pod kierownictwem Księdza Biskupa Wojciecha Osiala, Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP, wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących szkolnych lekcji religii. Działania te układają się w pakiet zmian, które są jawną dyskryminacją dzieci i młodzieży uczestniczących w szkolnych lekcjach religii, ich rodziców oraz nauczycieli religii.

Dyrektorzy podkreślają, że wszelkie zmiany winny dokonywać się zawsze zgodnie z obowiązującym prawem, na drodze wzajemnego dialogu i w porozumieniu z wszystkimi Kościołami i związkami wyznaniowymi. Konieczne jest zawsze wypracowanie porozumienia strony rządowej z władzami Kościoła i związków wyznaniowych. Wynika to z zapisów w Ustawie o systemie oświaty, Konstytucji RP oraz Konkordatu. Jedynie na drodze dialogu i współpracy można właściwie troszczyć się o rozwój młodych pokoleń Polek i Polaków.

1. Formą nierówności i niesprawiedliwego traktowania uczniów i nauczycieli religii jest wprowadzana przez Ministerstwo możliwość zwiększania grup poprzez łączenie uczniów z różnych klas i poziomów edukacyjnych: do 25 osób w klasach I-III i do 30 osób w klasach IV-VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. Nauczanie religii w grupach większych niż w przypadku innych lekcji ma charakter dyskryminacji i nie jest podyktowane dobrem ucznia. Ministerstwo planuje łączenie klas w grupy także bez uwzględniania wieku dzieci. Sytuacja, w której uczniowie z klas IV szkoły podstawowej znajdą się na jednej lekcji z uczniami klas VIII jest sprzeczna z wszelkimi zasadami psychologicznymi, pedagogicznymi i dydaktycznymi. Narusza to prawa ucznia, godność dziecka oraz krzywdzi je w procesie edukacji.

2. Ministerstwo, pomimo licznych głosów sprzeciwu, bez żadnego porozumienia z Kościołem, podjęło decyzję, że ocena z religii od 1 września 2024 r. nie będzie wliczana do średniej ocen. W sposób rażący godzi to w podstawowe zasady dydaktyczne. Dziecko nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego jego wysiłek na lekcjach religii nie jest doceniony w ten sam sposób, jak w przypadku innych przedmiotów.

3. Zapowiadane przez Ministerstwo umieszczanie lekcji religii jedynie na początku i na końcu zajęć jest formą dyskryminacji, segregacji i nietolerancji wobec osób wierzących. Jest to krzywdzące wobec uczniów i ich rodziców. Godzi również w podstawowe prawa nauczycieli religii, określone m.in. w Karcie Nauczyciela.

4. Dyrektorzy wyrażają sprzeciw wobec planów zmniejszenia ilości lekcji religii do jednej tygodniowo.

Nauczyciele religii aktywnie uczestniczą w realizacji szkolnych programów profilaktyczno-wychowawczych na wszystkich płaszczyznach w społeczności szkolnej. Uczą miłości bliźniego, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, dialogu, tolerancji, szacunku, kształtują postawy społeczne. Kształtują postawy proekologiczne, społeczne, dotyczące zdrowia fizycznego i psychicznego. Troska nauczycieli religii o rozwój emocjonalny, społeczny i duchowy przekłada się na kondycję psychofizyczną uczniów.

Organizacja lekcji religii w przestrzeni szkolnej jest wypełnieniem konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania i nauczania religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami (art. 53, ust. 3 Konstytucji). Jest też dla rodziców ułatwieniem, gdyż często zapracowani, z wielką trudnością doprowadzaliby dzieci na zajęcia przy parafii. Wprowadzanie zmian w organizacji lekcji religii w szkole odbywa się do tej pory bez wymaganego przez prawo porozumienia Ministerstwa ze stroną kościelną. Państwo demokratyczne powinno respektować prawa wszystkich obywateli – zarówno wierzących, jak i niewierzących. Osoby odpowiedzialne za katechizację i szkolne nauczanie religii w Polsce proszą Rodziców i wszystkich ludzi dobrej woli o aktywne włączenie się w obronę obecności lekcji religii w polskiej szkole. Wysyłajmy do Ministerstwa nasz sprzeciw w tej sprawie na adres: kancelaria@men.gov.pl

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych

Stegna, 23 maja 2024 r.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page