top of page

I Niedziela Wielkiego Postu - 18 lutego 2024

1. Msze św.: 7.00, 9.30, 11.00. Po południu o 14.20 Droga Krzyżowa, o 15.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i Msza Święta około 15.45. Dzisiejsza składka przeznaczona na Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie.

2. W przyszłą niedzielę dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami.

3. Ze środków społecznego przekazu wiemy, że jest próba odebrania jednej godziny katechezy w szkole co burzy cały program dydaktyczny i wychowawczy dzieci i młodzieży. W związku z tym zwracamy się z prośbą o poparcie petycji w obronie szkolnej lekcji religii zorganizowanej przez świeckich katechetów. Można ją podpisać na stronie internetowej. Link znajduje się na naszej stronie parafialnej.

4. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17.00 i Msza Święta. 5. W piątek o godz. 17.00 Droga Krzyżowa i Msza Święta. O godz. 19.30 Droga Krzyżowa prowadzona przez młodzież.

6. W zakrystii są do nabycia baranki wielkanocne i paschaliki po 8 zł. Ofiara przeznaczona jest na Caritas.

7. O przygotowanie grobu Pana Jezusa i ciemnicy prosimy rodziców uczniów klasy 7-mej z Podola i tych uczniów klasy 7-mej, którzy uczęszczają do Gródka, a należą do naszej Parafii.

8. Na ołtarzu Serca Pana Jezusa jest skarbonka na kwiaty do grobu Pana Jezusa. Prosimy o ofiary.

9. W tym roku w okresie Wielkiego Postu nie będzie rekolekcji. Na początku września będziemy przeżywać czas misji w naszej parafii. Już teraz módlmy się o owocne przeżycie tych dni.

10. O posprzątanie kościoła prosimy panie: Agnieszkę Basta, Annę Pawlikowską i Iwonę Fedko-

Pawlikowską.

11. W Zakliczynie w Parafii św. Idziego w I i II sobotę marca odbędzie się Kurs Przedmałżeński. Zapisy i pierwsze spotkanie – w sobotę – 2 marca – o godz. 9.00 w Domu Katechetycznym. Koszt: 100 zł od osoby.Pojawiające w ostatnim czasie doniesienia medialne dotyczące planowanych zmian w edukacji napawają niepokojem środowiska związane z edukacją religijną w Polsce i naszej diecezji. Zapowiedzi dotyczące niewliczania oceny z religii do średniej, umieszczenia lekcji religii na pierwszych lub ostatnich lekcjach oraz redukcji liczby godzin religii do jednej lekcji w tygodniu wprowadzają niepokój dotyczący przyszłości nauczania religii w Polsce. W związku z tym zwracamy się z prośbą do wszystkich o modlitwę i świadectwo ukazujące dobro, jakie dokonuje się poprzez lekcje religii. Jak informuje Ministerstwo: https://www.gov.pl/web/edukacja, do konsultacji społecznych oddano nowelizację rozporządzenia MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, których jednym z celów jest zaprzestanie wliczania oceny z religii do średniej ocen. Zachęcamy więc, aby osobiście zwracać się do MEN. Swoje stanowisko w sprawie szkolnej lekcji religii można przesłać drogą mailową: kancelaria@men.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Ministerstwo Edukacji Narodowej al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa.

Zwracamy się do rodziców aby kierowali pytania do MEN w obronie lekcji religii przypominając o ich konstytucyjnym prawie do wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami własnego sumienia.

Głosem w obronie edukacji religijnej jest także petycja w obronie szkolnej lekcji religii zorganizowana przez środowisko świeckich katechetów. Można ją podpisać na stronie internetowej:

Comments


bottom of page