top of page

Minutka na Słowo - 12 maja 2024

Mk 16, 15-20 Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie». Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

Uroczystość Wniebowstąpienia to wydarzenie, które jeszcze bardziej woła o relacje. Bogu nie potrzeba ludzi do szczęścia - ale On wie, że my bez Niego szczęśliwi nie będziemy. Jeśli zaprosisz Boga do swego życia - jeśli nawet w najtrudniejszym momencie krzykniesz z całych sił - Jezu ratuj - to On nie pozostawi Cię bez pomocy. Do Kościoła nie przyciąga ani ubóstwo, ani bogactwo - tylko siła relacji z Bogiem. Ci którzy są zapatrzeni w niebo, radują się wewnętrznie, bo wiedzą że siłą do życia i działania jest łaska Boga a nieludzkie poklaski i błyski fleszy.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page